MAA/MAE13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, täydennetään integraalilaskennan taitoja. Tutkitaan lähemmin lukujonoja ja -sarjoja ja tutustutaan lukujonon raja-arvoon ja sarjan summaan sekä käänteisfunktion käsitteeseen. Esitellään kahden muuttujan funktio ja tämän osittaisderivaatat.

Kurssiselostelistaukseen