Arkistot

Puheviestinnän päättökoe

Puheviestintätaitojen päättökokeen voi suorittaa abiturienttivuonna tai mahdollisesti puheviestinnän syventävän kurssin (ÄI07) yhteydessä. Koe on kaksiosainen. Siihen kuuluu ryhmäviestintäosio sekä yksilöllinen…

ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Monipuolistetaan taitoa eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Kirjoitetaan tekstianalyyseja ja keskustellaan luetusta. Kurssille…

ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Harjoitellaan kirjoitusprosessiin liittyviä taitoja ja pyritään syventämään ja monipuolistamaan kirjoittamista. Vahvistetaan taitoa kirjoittaa asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Käsitellään kielenhuoltoa. Analysoidaan…

ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Perehdytään Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuteen. Tutustutaan johonkin ajankohtaiseen tekstilajiin ja käydään mahdollisuuksien mukaan esim. teatterissa, elokuvissa tai tutustutaan johonkin…

ÄI05 Teksti ja konteksti

Tarkastellaan ja eritellään erilaisten tekstien tyylipiirteitä sekä käsitellään kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta. Luetaan ja analysoidaan sekä suomalaisen että maailmankirjallisuuden merkkiteoksia siten,…

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Tarkastellaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja vaikuttamisen keinoihin erilaisissa teksteissä. Tarkastellaan mediaa vaikuttajana. Tuotetaan ja…