ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Perehdytään Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuteen. Tutustutaan johonkin ajankohtaiseen tekstilajiin ja käydään mahdollisuuksien mukaan esim. teatterissa, elokuvissa tai tutustutaan johonkin näyttelyyn. Kirjoitetaan ja keskustellaan luetusta ja koetusta eri oppimisympäristöissä. Syvennetään kielin tuntemusta. Tehdään kielenhuollon tehtäviä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssiselostelistaukseen