ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Monipuolistetaan taitoa eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Kirjoitetaan tekstianalyyseja ja keskustellaan luetusta. Kurssille osallistuminen edellyttää kurssien 1–6 suorittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssiselostelistaukseen