ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään ja monipuolistetaan puheviestintään liittyviä taitoja. Kehitetään puhumisrohkeutta ja ilmaisuvarmuutta. Harjoitellaan esiintymis- ja ryhmätaitoja monenlaisissa tilanteissa. Tutustutaan suomalaiseen puhekulttuuriin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssiselostelistaukseen