ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tarkastellaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja vaikuttamisen keinoihin erilaisissa teksteissä. Tarkastellaan mediaa vaikuttajana. Tuotetaan ja tutkitaan kantaa ottavia kirjoituksia ja puheenvuoroja. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssiselostelistaukseen