SAB201 Elämän tärkeitä asioita

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla pohditaan saksan merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan saksan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Kurssiselostelistaukseen