RAA05 Tiede ja tulevaisuus

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään tiedonhankinnan ja tekstin tulkinnan taitoja tutustumalla eri tieteenaloihin. Harjoitellaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkemyksiä puhuen ja kirjoittaen. Pohditaan myös erilaisia tulevaisuusvisioita.

Kurssiselostelistaukseen