KU03 Osallisena mediassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään kuvan käyttöön mediassa syventäen kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Aiheina mm. kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, graafinen suunnittelu sekä www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu. Kurssilla median käsitteistö, tulkinnan keinot, kuvatyypit ja kuvastot tulevat tutuiksi. Tehtävien toteuttamisvälineiksi soveltuvat hyvin valokuvaus, kuvankäsittely, video ja editointi sekä taitto ja piirto-ohjelmat, mutta yhtälailla tehtävät voi tehdä myös perinteisesti piirtäen ja maalaten.

Kurssiselostelistaukseen