RAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään. Keskustellaan ja kirjoitetaan omista tulevaisuudensuunnitelmista.

Kurssiselostelistaukseen