ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviin teksteihin, myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Kurssiselostelistaukseen