KE06k Lukion keskeinen kemia

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kerrataan ja syvennetään kemian keskeisten asioiden tuntemusta ja kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisimmät kohdat. Lisäksi tutustutaan vanhoihin ylioppilaskoetehtäviin.

Kurssiselostelistaukseen