KU01 Kuvat ja kulttuurit

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käydään läpi kuvataiteen perusasioita ja käsitteistöä kuten sommittelua ja väriä. Kokeillaan eri tekniikoita esim. piirtämistä, maalaamista ja digitaalista kuvankäyttöä. Kurssilla perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin ja pohditaan taidetta yksilön, yhteiskunnan ja eri kuvakulttuurien näkökulmista. Tutustutaan taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja museokäynnin kautta.

Kurssiselostelistaukseen