RUB103 Kulttuuri ja mediat

Pakollinen kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Teemoina ovat suomenruotsalaisuus ja pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt.

Kurssiselostelistaukseen