SAA11k Kielioppi ja rakennekertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan saksan kielen keskeisiä rakenteita. Tarkoituksena on ymmärtää, mikä merkitys kielen rakenteilla on myös viestinnän onnistumiselle. Kielioppia harjoitellaan kirjallisten, suullisten ja sähköisten harjoitusten avulla sekä soveltavien tehtävien kautta. Edellä mainittuja kursseja SAA10v ja SAA11v tarjotaan vuorovuosina. Ne soveltuvat niin A-saksan kuin B2- ja B3-saksan 2. ja 3. vuosiasteen opiskelijoille.

Kurssiselostelistaukseen