ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään käsitystä kaunokirjallisuuden lajeista sekä harjoitellaan novellien, runojen ja näytelmien erittelyä ja tulkintaa sopivaa käsitteistöä käyttäen. Luetaan kaunokirjallisuutta ja laaditaan sen pohjalta suullinen esitys. Käydään teatterissa. Keskustellaan luetusta kaunokirjallisuudesta. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssiselostelistaukseen