FI02 Etiikka

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

-moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus- ja velvollisuusetiikan perusteet

-moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus, subjektiivisuus ja relatiivisuus

-filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta

-etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat

-eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

 

Kurssiselostelistaukseen