Tiede- ja teknologiaopetus (Tite) alkoi tänään

Munkkiniemen yhteiskoulun ensimmäinen Tite-tunti pidettiin 8a:lle tänään. Kyseessä on oppiainerajat ylittävä opetus, jossa yhdistyy kemian, fysiikan, biologian ja maantiedon oppiaineksia. Kouluun on kesän aikana rakennettu, kalustettu ja varustettu Teknologia-luokka, jossa mm. Tite-tunnit pidetään.

8.-luokalla keskeisenä sisältönä on ”ihminen” ja 9.-luokalla teemana on ”alkuräjähdyksestä elämään”. Opettajat ovat valmistelleet lukuisan määrän eri töitä, opiskelu onkin paljolti tutkimusta ja tekemistä.

Taustalla on USA:sta lähtöisin oleva STEM-opetus ja Tite-opetuksen suunnittelu ja toteutus on keskeinen osa Erasmus+ -projektia. Projektiin osallistuvat Munkan lisäksi Reykjavikin kaupungin opetusvirasto, Landakotskóli ja Kvennaskóli Reykjavikista ja pitkäaikainen ystävyyskoulumme Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kööpenhaminasta.

 

  

 

 

A-RT & MH