image005 | Sijoitusneuvontaa luentosalissa – Osa 1