Sijoitusneuvontaa luentosalissa – Osa 1

Saimme keskiviikkona 22. maaliskuuta Munkkaan vieraaksemme Daniel Nymanin, Danske Investin varainhoidon johtajan, kertomaan meille rahastosijoittamisesta.

Hän korosti säästämisessä (ja sijoittamisessa) suunnitelmallisuutta sekä tarvittavan pitkää sijoitushorisonttia. Eli: ei kannata hötkyillä vaan antaa ajan ja korkoa korolle –efektin kasvattaa pottia ihan rauhassa. Osakepoiminta ja päiväkauppa on ammattilaisillekin vaikeaa, indeksien lyöminen (varsinkin kulujen jälkeen) lähes mahdotonta.

Nyman kertoi sijoittamisen olevan mahdollista myös nettipankin kautta, sekä esitteli eri rahastotyyppejä ja kustannuksia, niin Dansken omien 68 rahaston kuin kilpailijoidenkin joukosta.

Nyman nosti esiin, että osakkeiden historiallinen tuotto on suurempi pidemmällä aikavälillä kuin yhdenkään muun sijoituskohteen, varsinkin kun korot ovat olleet poikkeuksellisen matalia viime vuosina keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan vuoksi.

Vieraamme arveli erilaisten erikoissijoitusrahastojen (hedge-rahastot) rantautuvan myös Suomeen tulevina vuosina.

Muita tulevaisuuden visioita hänellä oli muun muassa premium-pankkeihin, regulaatioon sekä MiFIR II:n liittyen, jotka tulevat muuttamaan pankkien ja sijoittajien välisiä suhteita. Lisäksi Nyman näkee kiinnostavina riskiset kehittyvät taloudet, ja kuten hän itse sanoi: ”sijoitusmarkkinat eivät ole nollasummapeliä”. Tällä hän tarkoitti sitä, että lopulta sijoitusten arvo jää todennäköisesti plussalle, kunhan on tarpeeksi pitkä sijoitushorisontti, jotta markkinat ehtivät elpyä. Tässä onkin olennainen ero sijoittamista uhkapeleihin verrattaessa. Uhkapelien maailmassa pankki voittaa lopulta aina pelaajan!

Nyman suositteli esityksensä lopuksi aloittelijoille tällä hetkellä globaalisti hajautettua osakerahastoa ja sen ostamista aikahajautuksella, joka onkin varmasti monelle sijoittamista miettivälle nuorelle varteenotettava vaihtoehto.

 

Viivi Sainio 2D, YT-linjan opiskelija