Seksuaalikasvatuksen teemapäivät seiskaluokkalaisille 10.-12.10.2022

Seksuaalikasvatuksen teemapäivien aikana seiskaluokkalaiset pääsivät tutustumaan laajemmin seksuaalisuuden käsitteeseen.

Päivät pitivät sisällään nuoriso-ohjaajan sekä etsivän sosiaaliohjaajan pitämän Moninaisuus-työpajan, terveydenhoitajan vetämän kondomipisteen, kuraattorin keskustelupisteen sekä kattavan katsauksen aihetta koskevaan kirjallisuuteen.

Moninaisuustyöpajassa nuoret pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan seksuaalisuusaiheisia julisteita. Kondomipisteellä nuoret pääsivät harjoittelemaan kondomin laittamista terveydenhoitajan opastuksella. Kuraattorille nuorilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä anonyymisti terveystiedontunneille jaetun linkin kautta. Kysymyksiä saapui huimat 98 kappaletta! Näistä muutamia oppilaat pääsivät käymään läpi kuraattorin kanssa.

Seksuaalisuuden teema jatkuu terveystiedon tunneilla, jossa koulupsykologi käy käsittelemässä groomingia sekä sosiaaliseen mediaan liittyviä riskejä.

Laura-kuraattori

 

 

 

 

KN