Kurssiselosteet OPS 2016

VEB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Opiskellaan vuorovaikutukseen liittyvää kieltä erilaisissa arjen tilanteissa. Opitaan muun muassa tervehtimään, esittäytymään ja hyvästelemään. Suullisten harjoitusten lomassa opetellaan kyrilliset kirjaimet.

VEB302 Matkalla maailmalla

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa matkustettaessa, esimerkiksi ostostilanteissa, liikenteessä, tietä ja paikkoja kysyttäessä. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kirjoitetaan pieniä viestejä.

VEB303 Elämän tärkeitä asioita

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Harjoitellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä vuorovaikutustaitoja. Opetellaan vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvien aihepiirien sanastoa. Puheen ymmärtäminen ja puhuminen on keskeistä.