Kurssiselosteet OPS 2016

AT1k @-korttikurssi

Soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käydään pakollisina osioina läpi laitteen käyttöön ja tiedonhallintaan liittyviä toimintoja, tiedon hakua internetistä ja harjoitellaan sähköpostin käyttöä. Lisäksi opetellaan tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelman käyttöä. Kaikki neljä hyväksyttyä osiota vaaditaan @-korttitodistukseen. Kurssin voi suorittaa osittain itsenäisesti.

AT2k A-korttikurssi

Soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan taulukkolaskentaohjelma Excelin käyttöä. Lisäksi käydään läpi kuvankäsittelyn ja verkkotyöskentelyn perusteet. A-korttitodistukseen vaaditaan hyväksytty @-korttitodistus sekä kaikkien kolmen osion hyväksytty suoritus. Kurssin voi suorittaa osittain itsenäisesti.