Kurssiselosteet OPS 2016

TE01 Terveyden perusteet

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen, henkiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

TE03 Terveyttä tutkimassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla hankitaan ja arvioidaan terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa sekä sovelletaan sitä omaan terveysosaamiseen. Työskentelyssä korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

TE04k Terveystiedon kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kirjoittavansa terveystiedon yo- kokeen. Kurssilla kerrataan lukion terveystiedon kurssien sisällöt ja kurssimateriaalina käytetään aiempien kurssien oppikirjoja sekä muistiinpanoja. Kurssi arvioidaan arvosanalla.