Kurssiselosteet OPS 2016

UO01 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Uskonto on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä edelleen kulttuuriin, polittiikkaan ja jopa jokapäiväiseen elämäämme. Uskontojen ja niiden kulttuurivaikutusten tuntemus on yhä tärkeämpää globalisoituvassa maailmassa. Kurssilla tutustutaan Lähi-idän kolmen monoteistisen uskonnon, juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon syntyyn, keskeisiin piirteisiin ja keskinäisiin suhteisiin, niiden pyhiin kirjoihin ja vaikutukseen kulttuuriin ja arkeen. Kristinuskon osalta perehdymme siihen miten kirkko levisi, kehittyi ja jakaantui. Pohdimme myös nykyajan uskonnollisuutta, maallistumista, uskonnottomuutta ja katsomusten merkitystä tämän päivän arjessa.

 

UO02 Ortodoksisuus maailmassa

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Oman uskonnollisen taustan tuntemus on tärkeä osaa ihmisen identiteettiä. Kurssilla tutustumme ortodoksisen kirkon elämään eri puolilla maailmaa ja Suomen ortodoksisen kirkon tilanteeseen ennen ja nyt sekä eri kirkkojen yhteistyö- ja ykseyspyrkimyksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Pohdimme ortodoksisuuden merkitystä ihmisen elämänkaaren kannalta, ortodoksista tapakulttuuria ja sen asemaa nykyajan ihmisen elämässä. Perehdymme ortodoksisen kirkon keskeiseen opetukseen ja siitä nousevaan eettiseen ajatteluun.