Kurssiselosteet OPS 2016

OP01 Minä opiskelijana

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi jakaantuu lukion kahdelle ensimmäiselle lukiovuodelle. Kurssilla tutustutaan lukion aloittamiseen ja lukio-opintoihin liittyviin asioihin sekä vahvistetaan opiskelu ja TVT-taitoja. Kurssin tavoitteena on myös tukea lukiolaista lukion jälkeisten suunnitelmien tekemiseen. Työtavoissa korostuvat oman oppimisen arviointi, tavoitteiden asettaminen, pitkäjänteinen suunnitelmien tekeminen ja vastuunkanto omasta oppimisesta. Kurssilla käsitellään lukio-opintojen eri vaiheissa ajankohtaisia aiheita. Kurssiin sisältyy henkilökohtaisen opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelman tekeminen ja sen päivittäminen.

 

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeisiä teemoina ovat jatko-opinnot sekä työelämätiedot ja -taidot. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää itsetuntemustaan ja pystyy tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia oman tulevaisuutensa eteen. Perehdytään jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä tutustutaan työelämään ja sen vaatimuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan lähialueen korkeakoulutarjontaan, osallistutaan koulutusesittelyihin sekä kutsutaan vierailijoita opiskelu- ja elinkeinoelämän saralta. Kurssin aikana tehdään oma jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

 

OP03k Tukioppilaskurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin suorittaneet toimivat lähinnä peruskoulun 7.-luokkalaisten tukena ja apuna uuteen kouluun tutustuttaessa. Tukioppilaat osallistuvat tarpeen mukaan 7. luokan vanhempainiltaan tai muihin tilaisuuksiin. Tukioppilastoiminnan luonteen vuoksi opiskelijoiden on varauduttava kokoontumisiin myös varsinaisen koulupäivän ja oppituntien ulkopuolella. Tukioppilaskurssille otetaan pääasiassa ensimmäisen vuosiasteen opiskelijoita.

OP04k Tutor-kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on tarkoitettu lähinnä lukion 2. vuosiasteen opiskelijoille.

Käytännönläheinen kurssi painottuu lukioon hakeutuvien peruskoulun päättöluokkalaisten ja lukion 1. vuosiasteen opiskelijoiden opastamiseen yhdessä ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan kanssa.  Tutorit ovat mukana uusille opiskelijoille järjestettävien tutustumis- ja tiedotustilaisuuksien suunnittelussa ja käytännön toteutustyössä. Lisäksi he avustavat opinto-ohjaajaa, ryhmänohjaajia ja muita opettajia uusien opiskelijoiden kurssivalintoihin liittyvissä käytännön asioissa kuten valintojen kirjaamisessa ja tallentamisessa. Tutorit osallistuvat myös peruskoulun päättöluokkalaisten vierailukäyntien järjestämiseen ja peruskoulun oppilaanohjauksen tunnille kertoakseen oppilaille lukio-opiskelusta.