Kurssiselosteet OPS 2016

LI01 Energiaa liikunnasta

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn perusteita. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Kurssi arvioidaan arvosanalla, kurssin itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.

LI02 Aktiivinen elämäntapa

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu sekä kehonhuolto. Kurssi arvioidaan arvosanalla, kurssin itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.

LI03 Terveyttä liikkuen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI04 Yhdessä liikkuen (joukkuepelikurssi)

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kurssi toteutetaan joukkuepelejä pelaten.

LI05 Hyvinvointia liikkuen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tarkoituksena on virkistyä, kerätä voimia ja ylläpitää fyysistä kuntoa. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Opettaja ja opiskelijat sopivat yhdessä tarkemmin kurssin sisällöt.

LI06k Vanhat tanssit

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tavoitteena on hyvä ja monipuolinen tanssitaito. Perehdytään eri aikakausien tansseihin, opitaan tanssien historiaa ja niihin liittyviä tapoja. Harjoitellut tanssit esitetään vanhojen päivänä.

LI07k Mailapelikurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aikana pelataan eri mailapelejä. Tavoitteena on hankkia sulkapallon, tenniksen ja pöytätenniksen perustaidot.

LI08k liikunnan projektikurssi (koripallokurssi)

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi järjestetään hajautettuna syyskuusta huhtikuun alkuun. Harjoitetaan ja kehitetään sekä yksilö- että joukkuepelitaitoja pääpainon ollessa henkilökohtaisessa tekniikan ja taktiikan sekä lajin vaatiman fyysisen kunnon kehittämisessä. Tarkoitus on antaa lajia harrastaville oppilaille syventävää tietoa ja taitoa koripallosta. Koulun joukkueet muodostetaan kurssin opiskelijoista.

LI09k Liikuntakurssi urheiluopistolla

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelijat tutustuvat urheiluopiston liikuntatarjontaan kokeillen ja harjoitellen monipuolisesti eri lajeja. Kurssi koostuu itsenäisistä suorituksista ja viikonloppukurssista.

LI10k Golfin alkeiskurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opetellaan golfin perustaitoja golfkentällä, tavoitteena on Green Card – kokeen taso. Kurssilla peritään erikseen ilmoitettava materiaalimaksu.

LI11k Vaelluskurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Vaelluskurssi, jolla opetetaan luonnossa liikkumista ja erätaitoja. Kurssin tavoitteena on antaa esimerkki retken suunnittelusta ja varustautumisesta sekä elämyksiä luonnossa selviytymisestä.

LI12k Liikunnan lukiodiplomi (Ks. Lukiodiplomit)

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnankurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Kurssi koostuu mm. seuraavista osa-alueista: kuntotestit, tutkielma, oman liikunta- ja urheilu-uran portfolio sekä näyttökoe omasta liikunta- ja urheilulajista. Kurssin suorittamisesta voi saada lisäpisteitä liikunta- ja terveysalan jatko-opintoihin pyrittäessä.