Kurssiselosteet OPS 2016

KU01 Kuvat ja kulttuurit

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käydään läpi kuvataiteen perusasioita ja käsitteistöä kuten sommittelua ja väriä. Kokeillaan eri tekniikoita esim. piirtämistä, maalaamista ja digitaalista kuvankäyttöä. Kurssilla perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin ja pohditaan taidetta yksilön, yhteiskunnan ja eri kuvakulttuurien näkökulmista. Tutustutaan taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja museokäynnin kautta.

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla keskitytään rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun. Kurssilla opitaan ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja. Tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin. Kurssilla piirretään suunnitelmat ja rakennetaan pienoismalli rakennuksesta tai sisustuksesta. Kurssi on vaihtoehtoinen MU2-kurssin kanssa.

KU03 Osallisena mediassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään kuvan käyttöön mediassa syventäen kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Aiheina mm. kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, graafinen suunnittelu sekä www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu. Kurssilla median käsitteistö, tulkinnan keinot, kuvatyypit ja kuvastot tulevat tutuiksi. Tehtävien toteuttamisvälineiksi soveltuvat hyvin valokuvaus, kuvankäsittely, video ja editointi sekä taitto ja piirto-ohjelmat, mutta yhtälailla tehtävät voi tehdä myös perinteisesti piirtäen ja maalaten.

KU04 Taiteen monet maailmat

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käydään läpi kuvataiteen historian pääpiirteet eri aikoina ja eri kulttuureissa. Kurssilla taidekuvat ja niiden kuvallinen ja sanallinen tulkinta toimivat omien tuotosten innoittajina ja lähtökohtina. Kurssilla tutustutaan myös taiteen ajankohtaisiin ilmiöihin. Tehtävissä sovelletaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja.

KU05k Maalauksen työpaja

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan erilaisia akryylimaalauksen tekniikoita ja toteutetaan omasta aiheesta yksi suuri tai sarja pienempiä akryylimaalauksia. Kurssilla pidetään työpäiväkirjaa oman työn edistymisestä ja harjoitellaan portfolion laadintaa lukiodiplomia silmällä pitäen.

KU06k Kuvataiteen projektityöpaja

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa kuvataiteen osa-alueella projektimuotoisen työskentelyn kautta. Opiskelija valitsee ja suunnittelee yhden laajemman oman projektin tai keskittyy useampaan pienempään tehtävään. Työskentely voi olla yksilö tai ryhmätyötä. Projektin aiheena voi olla esimerkiksi: digitaalinen media, graafinen suunnittelu, kuvanveisto, keramiikka tai muotoilu, arkkitehtuuri, taidegrafiikka, kankaanpainanta, taidehistoria tai nykytaide.

KU07k Suomen taidehistoria

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Yleiskuva Suomen kuvataiteen kehityksestä 1700-luvulta nykypäivään. Tutustutaan Ateneumin peruskokoelmiin ja johonkin toiseen ajankohtaiseen näyttelyyn.

KU08k Rooman historiaa ja taidehistoriaa

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tehdään kuuden päivän opintomatka Roomaan tutustuen Rooman taidehistoriaan ja arkkitehtuuriin. Matkakustannuksista vastaa opiskelija itse. Kurssin järjestämisestä päätetään lukuvuosikohtaisesti.

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (Ks. Lukiodiplomit)

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan kuvataiteellisesta lahjakkuudesta, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta. Lukiodiplomityön voi suorittaa opiskelija, joka on suorittanut 4 kuvataiteen kurssia. Suositellaan erityisesti KU5 suorittamista. Lukiodiplomityö koostuu kahdesta osasta: omasta taiteellisesta teoksesta ja portfoliosta. Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät annetaan vuosittain valtakunnallisesti. Diplomin hyväksytystä suorittamisesta saa diplomitodistuksen päättötodistuksen liitteenä. Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisesta on etua joihinkin jatko-opintopaikkoihin haettaessa.