Kurssiselosteet OPS 2016

KO01k Ruoanvalmistus ja leipominen

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään erilaisten ruokien ja leivonnaisten valmistamiseen. Kurssin ideana on jatkaa ruoanlaiton ja leipomisen opiskelua peruskoulussa opitun pohjalta. Kurssi ei edellytä kuitenkaan valinnaisen kotitalouden opintoja peruskoulussa. Kurssilla vieraillaan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa ruoka-alan yrityksissä ja tutustutaan näin ollen ruoka-alaan mahdollisena tulevaisuuden työalana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin voi suorittaa minkä tahansa vuosikurssin aikana.

KO02k Makumatka maapallon ympäri

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin. Kurssin aikana suunnitellaan ja valmistetaan ateriakokonaisuuksia jokaisen maanosan ruokakulttuurista. Kurssilla vieraillaan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa ruoka-alan yrityksissä ja tutustutaan näin ollen ruoka-alaan mahdollisena tulevaisuuden työalana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin voi suorittaa minkä tahansa vuosikurssin aikana.

 

KO03k Ravintolapäiväkurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi antaa realistisen ja käytännönläheisen kuvan ravintola-alan pienyrittäjän mahdollisuuksista ja haasteista. Opetus ja toiminta toteutetaan kotitalouden ja yhteiskuntaopin yhteistyönä. Kurssilla järjestetään pop-up –ravintola yhdeksi päiväksi (ravintolapäivä). Ravintolan mahdollinen tuotto käytetään kurssin oppilaiden hyväksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin voi suorittaa minkä tahansa vuosikurssin aikana.

 

KOLD1 Kotitalouden lukiodiplomi

Valtakunnallinen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Lukiodiplomin aiheet määrittelee Opetushallitus. Opettaja toimii prosessissa ohjaajana. Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää kahden lukiokurssin hyväksyttyä suoritusta.