Kurssiselosteet OPS 2016

UI01 Uskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan uskonnollisia ja ei-uskonnollisia katsomuksia monimuotoisina ilmiöinä sekä tutustutaan Lähi-idän uskontojen kulttuuritaustaan sekä niiden keskeisiin ja yhteisiin piirteisiin. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailuja juutalaisten, kristittyjen ja muslimeiden pyhäkköihin. Pakollisten kurssien suoritusjärjestyksellä ei ole väliä. Kurssia ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi.

 

UI02 Maailmanlaajuinen islam

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan islamin merkitykseen ja erityispiirteisiin kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Kurssilla tutustutaan islamin eri suuntauksiin ja monimuotoisuuteen. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia islamiin liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja. Kurssilla käydään läpi uskontodialogin merkitystä rauhan rakentamisessa. Kurssilla perehdytään myös ihmisoikeusetiikkaan ja uskonnonvapauteen eri yhteiskunnissa. Osa kurssin sisällöstä voidaan suorittaa etätyöskentelynä. Pakollisten kurssien suoritusjärjestyksellä ei ole väliä.

 

UI03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käsitellään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Lisäksi perehdytään luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin. Lähiopetuksena toteutettuna kurssiin voidaan sisällyttää vierailukäyntejä Helsingissä sijaitseviin eri uskontojen kohteisiin. Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti.

 

UI04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan Suomen uskontotilanteeseen, suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sekularisaatioon, sekä sen vaikutuksiin yhteiskunnan eri tahoilla. Kurssilla käsitellään myös yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä kysymyksiä.

UI05 Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan islamilaisen taiteen ja arkkitehtuurin perusteisiin. Pureudutaan uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutukseen ja erityispiirteisiin historiasta nykypäivään.

 

UI06 Uskonnot ja media

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan islamiin länsimaisessa mediassa ja islamilaisessa mediassa ajankohtaisten uskontoilmiöiden kautta. Kurssilla tarkastellaan mediaa kriittisesti uskonnon- ja sananvapauden edistäjänä tai rajoittajana. Kurssin teemoja ovat muun muassa uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki ja naisen asema sekä siihen liittyvät kysymykset mediassa. Kurssilla laaditaan media-analyysi.