Kurssiselosteet OPS 2016

IL01k Ilmaisutaidon peruskurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla opitaan perusvalmiuksia puheviestinnän, esiintymisen ja teatteri-ilmaisun alueilla. Tunneilla tutustutaan ilmaisun eri alueisiin ja tehdään keskittymis-, liike-, ele-, mimiikka- ja improvisointiharjoituksia. Kurssin aikana käydään teatterissa.

IL02k Ilmaisutaidon jatkokurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vahvistetaan ilmaisun eri alueita ja valmistetaan esitys. Opiskelijat suunnittelevat ja esittävät näytelmän tai muun vastaavan teatteritaiteellisen kokonaisuuden. Kurssin aikana käydään teatterissa.

IL03k Teatteritiedon kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan länsimaisen teatterin vaiheisiin itse tekemällä, näyttelemällä ja keskustelemalla. Tunneilla opiskellaan näytelmäkirjallisuuden keskeisiä käsitteitä. Kurssin aikana käydään teatterissa.

TELD8 Teatterin lukiodiplomikurssi

Valtakunnallinen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija valmistaa ryhmässä tai yksin esityksen, jossa hän pyrkii osoittamaan teatteritaiteellista osaamistaan. Kurssin aikana työvaiheet kootaan portfolioon. Esitystä seuraa arviointikeskustelu, jonka jälkeen opiskelija kirjoittaa kirjallisen reflektion oppimastaan. Vastuu työn etenemisestä on opiskelijalla.

Teatterin lukiodiplomin arviointi kohdistuu esitykseen sekä esityksen ja työskentelyprosessin kirjalliseen reflektioon. Arvosana koostuu teatteriesityksestä (2/3) ja kirjallisesta reflektiosta (1/3). Suullinen reflektio ja portfolio arvioidaan suoritusmerkinnällä. Diplomisuorituksen arviointiin osallistuu kaksi opettajaa, joilla on teatteritaiteen asiantuntemusta.