Kurssiselosteet OPS 2016

FY00 Johdanto

Kurssit on mielekästä suorittaa järjestyksessä. Fysiikan kurssit muodostavat kokonaisuuden: jos jättää jonkun kurssin pois, jää helposti aukkoja fysikaaliseen sivistykseen, mikä voi vaikeuttaa myöhempiä opintoja. Omasta yksilöllisestä opinto-ohjelmasta voi kuitenkin neuvotella opettajan kanssa. Itsenäinen kurssien suorittaminen ei ole suotavaa.

 

FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi käsittelee fysiikan perusrakenteita, kokeellisuutta ja mallintamista fysiikassa. Lisäksi perehdytään apuohjelmien (Geogebra, Libre Office, Cas-laskin) käyttöön. Tutustutaan myös maailmankaikkeuden rakenteisiin.

FY02 Lämpö

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi käsittelee aineen termodynaamista tilaa ja lämpöenergiaa.

FY03 Sähkö

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että oppilas ymmärtää tasavirtapiireihin liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan sekä osaa käsitellä laskennallisesti yksinkertaisia virtapiirejä.

 

FY04 Voima ja liike

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että

-oppilas osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä

-ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa

-osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä

-osaa käyttää graafisia esityksiä.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä

-perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin

FY06 Sähkömagnetismi

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään sähkömagnetismiin, sekä sen sovelluksiin. Lisäksi tutustutaan sähkömagneettiseen säteilyyn, erityisesti valoon, sen heijastumiseen ja taittumiseen.

FY07 Aine ja säteily

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija perehtyy kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin. Lisäksi perehdytään ydinfysiikan alkeisiin sekä hiukkasfysiikan perusteisiin.

 

FY08 Fysiikan kokonaiskuva

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan fysiikan rakenteesta ja oppii soveltamaan eri kurssien tietoja yhtä aikaa monenlaisten fysikaalisten ongelmien ratkaisussa. Kurssi soveltuu erinomaisesti valmistautumiseen fysiikan yo-kirjoituksiin.

 

FY09k Työkurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tehdään mittauksia fysiikan keskeisimmiltä osa-alueilta. Tietotekniikka käytetään hyväksi mittauksissa ja työselostusten laadinnassa. Työselostukset arvostellaan ja ne määräävät kurssin arvosanan.

 

FY10k Tähtitiede

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi sisältää johdatuksen tähtitieteeseen fysikaalisena tieteenä. Lisäksi perehdytään länsimaisen maailmankuvan kehittymiseen. Kurssilla pyritään tekemään joko ekskursio Ursan tähtitorniin tai planetaarioesitys. Kurssista laaditaan tutkielma.

 

FY11k Sähköopin ja modernin fysiikan jatkokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi sisältää elektroniikan peruskomponenttien toiminnan tarkastelua sekä niiden käyttöä elektroniikan peruskytkennöissä. Lisäksi perehdytään suhteellisuusteorian alkeisiin ja sen tärkeimpiin sovelluksiin etenkin sähköopin kannalta. Kurssilla tehdään vierailukäynnit TKK:lle ja Helsingin Yliopiston Fysiikan laitoksen kiidytinlaboratorioon.

Suoritusmerkintä.

 

FY12k Fysiikan kilpailukurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija perehtyy vaativampiin laskennallisten ja sanallisten fysiikan ongelmien hallintaan ja soveltaa oppimaansa valtakunnallisissa fysiikkakilpailuissa. Kurssi jakautuu kahden syksyn ajalle (2. ja 3. vuosiaste). Suoritusmerkintä.

FY13k Fysiikan soveltava kurssi-Cern

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tavoitteena on tutustua fysiikan ajankohtaiseen kehitykseen/tilanteeseen ja käytännön fysiikan ilmenemismuotoihin. Keskiössä ovat hiukkasfysiikan nykytila, historia ja ilmakehätutkimus. Kurssiin kuuluu opintomatka Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen Cerniin. Opettajina toimii oman opettajan lisäksi tutkimuskeskuksen tutkijoita.

Kurssi järjestetään muutaman vuoden välein.

Suoritusmerkintä.