Kurssiselosteet OPS 2016

UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan uskonnollisia ja ei-uskonnollisia katsomuksia monimuotoisina ilmiöinä sekä tutustutaan Lähi-idän uskontojen kulttuuritaustaan sekä niiden keskeisiin ja yhteisiin piirteisiin. Kurssi suoritetaan ensimmäisenä uskonnon kursseista eikä sen itsenäistä suorittamista suositella.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan kristinuskon merkitykseen ja erityispiirteisiin kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Kurssilla tutustutaan kristinuskon eri suuntauksiin ja käsitellään ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja.

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käsitellään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja. Lisäksi perehdytään luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin. Kurssiin sisältyy vierailukäyntejä Helsingissä sijaitseviin eri uskontojen kohteisiin.

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan Suomen uskontotilanteeseen, suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sekularisaatioon. Osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan.

UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan uskonnon tutkimuksen ajankohtaisiin näkökulmiin. Kurssin keskeisenä sisältönä on uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus ja erityispiirteet.

UE06 Uskonnot ja media

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin uskontoilmiöihin mediassa. Kurssin teemoja ovat muun muassa uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen ja uskontokritiikki. Kurssilla laaditaan media-analyysi.

UE07k Kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kerrataan ja syvennetään uskonnon kurssien sisältöjä. Opiskelijaa tuetaan uskonnon yo-kokeeseen valmistautumisessa muun muassa harjoittelemalla hyvän yo-vastauksen laatimista. Suositellaan suoritettavaksi abiturienttivuonna.