Kurssiselosteet OPS 2016

ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan maailmankatsomuksen käsitteeseen, sen muotoutumiseen ja erilaisiin maailmankatsomuksiin. Kurssilla perehdytään myös tarkastelemaan kriittisesti omia, muiden ja erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota.

ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan muun muassa erilaisiin ihmiskäsityksiin ja ihmisen olemassaoloon liittyviin peruskysymyksiin. Kurssilla perehdytään myös muun muassa identiteettiin, ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin sekä erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä.

ET03 Yksilö ja yhteisö

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan ihmiseen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, tulevaisuuden yhteiskunnan mahdollisuuksia sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksia esimerkkeinä kestävä tulevaisuus ja globaali oikeudenmukaisuus.

ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käsitellään kulttuurin merkitystä ihmisyyden ja elämänkatsomuksen muovaajana. Kurssilla perehdytään suomalaisen kulttuurin ohella monikulttuurisuuteen ja globaaliin kulttuuriin sekä niiden katsomuksellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

ET05 Katsomusten maailma

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin, niiden historialliseen kehityskulkuun, oppiin ja elämäntapaan. Kurssilla perehdytään myös uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin. Kurssi voidaan toteuttaa osittain UE3-kurssin yhteydessä.

ET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan teknologian eri suhtautumistapoihin ja rooliin kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana. Kurssilla perehdytään myös ihmiskunnan maailmankatsomuksellisiin murroksiin sekä tulevaisuuden tutkimukseen.