Kurssiselosteet OPS 2016

BI01 Elämä ja evoluutio

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeiset sisällöt: biologia tieteenä, luonnon monimuotoisuus, evoluutiovoimat ja evoluution aikataulu, ekosysteemien toiminta ja eliöiden sopeutumistavat. Kurssi suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna.

BI02 Ekologia ja ympäristö

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeiset sisällöt; ekologisten peruskäsitteiden syventäminen, ympäristöindikaattorit, oma tutkimustyö, biodiversiteetti ja sen merkitys, eliöiden ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu, aineiden kiertoon liittyvät ongelmat, paikalliset ympäristöongelmat.

BI03 Solu ja perinnöllisyys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeiset sisällöt: solun rakenne ja toiminta, solujen energiatalous, DNA:n rakenne ja toiminta, proteiinisynteesi, mitoosi ja meioosi, geenit ja alleelit, periytymismekanismit, populaatiogenetiikka, ja synteettinen evoluutioteoria.

BI04 Ihmisen biologia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeiset sisällöt: ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet, elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys, elintoimintojen säätely, lisääntyminen, ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys, perimän merkitys, elimistön puolustusjärjestelmät.

BI05 Biologian sovellutuksia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeiset sisällöt: solujen hienorakenne ja solujen välinen viestintä, DNA:n, geenien ja genomien rakenne, entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina, geenin ja sen säätely, mutaatiot, geenitekniikan menetelmät ja niiden käyttö, mikrobit ja niiden merkitys, biotekniikka teollisuudessa, kasvien ja eläinten jalostus, geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö.

BI06 Vesi – elämän kehto

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeiset sisällöt: maapallon vesivarat ja hydrologinen kierto, alkumeren kemiallinen evoluutio, sukusolut ja hedelmöitys, alkion- ja sikiönkehitys, yksilönkehityksen ohjailu, kasvien vesitalous, eläinruumiin nestekierrot, erilaisia vesiekosysteemejä ja niiden ympäristöongelmia.

BI07kVaelluskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Retkeilykurssi, jolla opetetaan luonnossa liikkumista ja erätaitoja. Kurssi alkaa matkavalmisteluilla keväällä ja vaellus tehdään ennen lukuvuoden alkua elokuussa.

BI08 Geenivirta – tehokertausta abiturienteille

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään tietoja geeneistä ja niiden ilmenemisestä sekä populaation yksilöistä geenien lyhytaikaisina kantajina, kerrataan suvullisen lisääntymisen ja mutaatioiden merkitystä evoluutiossa ja tarkastellaan yksilö- ja populaatiogenetiikkaa. Keskeisiä sisältöjä ovat: populaation geenit, mutaatiot, evoluutiomekanismi ja eliösystematiikka. Kurssilla kerrataan myös ympäristöekologiaa ja ihmisen elintoimintoja.