Kurssiselosteet OPS 2016

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tarkastellaan tekstiä käsitteenä. Analysoidaan, tutkitaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstilajeja, esimerkiksi referaatteja, kommentteja tai uutisia. Luetaan kaunokirjallisuutta, kirjoitetaan aineiston pohjalta ja kehitetään keskustelutaitoja. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tarkastellaan kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden merkitystä identiteetin rakentamisessa. Laaditaan suullinen esitys suomen kielestä tai kulttuurista, esimerkiksi kielen vaihtelusta tai monikielisyydestä Suomessa. Tuotetaan prosessikirjoitelma ja käsitellään kielenhuoltoa. Luetaan kaunokirjallisuutta. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään käsitystä kaunokirjallisuuden lajeista sekä harjoitellaan novellien, runojen ja näytelmien erittelyä ja tulkintaa sopivaa käsitteistöä käyttäen. Luetaan kaunokirjallisuutta ja laaditaan sen pohjalta suullinen esitys. Käydään teatterissa. Keskustellaan luetusta kaunokirjallisuudesta. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tarkastellaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja vaikuttamisen keinoihin erilaisissa teksteissä. Tarkastellaan mediaa vaikuttajana. Tuotetaan ja tutkitaan kantaa ottavia kirjoituksia ja puheenvuoroja. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI05 Teksti ja konteksti

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tarkastellaan ja eritellään erilaisten tekstien tyylipiirteitä sekä käsitellään kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta. Luetaan ja analysoidaan sekä suomalaisen että maailmankirjallisuuden merkkiteoksia siten, että opitaan ottamaan huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Keskustellaan kirjallisuudesta ja kirjoitetaan kirjallisuusessee. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Perehdytään Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuteen. Tutustutaan johonkin ajankohtaiseen tekstilajiin ja käydään mahdollisuuksien mukaan esim. teatterissa, elokuvissa tai tutustutaan johonkin näyttelyyn. Kirjoitetaan ja keskustellaan luetusta ja koetusta eri oppimisympäristöissä. Syvennetään kielin tuntemusta. Tehdään kielenhuollon tehtäviä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään ja monipuolistetaan puheviestintään liittyviä taitoja. Kehitetään puhumisrohkeutta ja ilmaisuvarmuutta. Harjoitellaan esiintymis- ja ryhmätaitoja monenlaisissa tilanteissa. Tutustutaan suomalaiseen puhekulttuuriin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Harjoitellaan kirjoitusprosessiin liittyviä taitoja ja pyritään syventämään ja monipuolistamaan kirjoittamista. Vahvistetaan taitoa kirjoittaa asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Käsitellään kielenhuoltoa. Analysoidaan myös mediatekstejä. Kurssille osallistuminen edellyttää kurssien 1–6 suorittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Monipuolistetaan taitoa eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Kirjoitetaan tekstianalyyseja ja keskustellaan luetusta. Kurssille osallistuminen edellyttää kurssien 1–6 suorittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI10k Siisti kielesi -kielenhuoltokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennytään kirjoittamisessa keskeiseen ja joskus hankaluuksia aiheuttavaan oikeakielisyyteen. Tutkitaan niitä seikkoja, joista kukin kurssilainen on kiinnostunut. Tehdään runsaasti käytännön harjoituksia. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI11k Kirjallisuuden teemakurssi: Kirjallisuus ja elokuva

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Perehdytään tarinan kerronnan keinoihin monipuolisesti lukemalla kirjallisuutta ja katsomalla kirjallisuuteen pohjautuvia elokuvia. Miten saman tarinan kerronta eroaa kirjassa ja elokuvassa? Keskustellaan ja kirjoitetaan luetun sekä nähdyn pohjalta. Kurssin lähtökohtana ovat eri teemat ja lajityypit: valta, yhteiskunnalliset ongelmat, scifi, fantasia, dekkari sekä muut aiheet myös osallistujien oman kiinnostuksen mukaan. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI12k Ilo kirjoittaa – luovan kirjoittamisen kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kehitetään ja varmennetaan omaa kirjallista ilmaisua monipuolisin kirjoitustehtävin. Kirjoitetaan erityisesti sellaisia tekstejä, joihin ei pakollisilla kursseilla paneuduta. Harjoitellaan palautteen antamista ja saamista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Puheviestinnän päättökoe

Opetussuunnitelma 2016

Puheviestintätaitojen päättökokeen voi suorittaa abiturienttivuonna tai mahdollisesti puheviestinnän syventävän kurssin (ÄI07) yhteydessä. Koe on kaksiosainen. Siihen kuuluu ryhmäviestintäosio sekä yksilöllinen puheenvuoro.