Linjan opinnot

Luonnontiedelinjalaiset suorittavat luonnontieteiden perusopinnot omana ryhmänään, mikä mahdollistaa tietojen ja taitojen syventämisen sekä kokeellisen työskentelyn painottamisen yleislinjaa paremmin jo heti ensimmäisten pakollisten opintojaksojen aikana. Lisäksi Munkan lukio tarjoaa laajan valikoiman luonnontieteiden opintojaksoja, joista jokaisen luonnontiedelinjalaisen on mahdollista valita itselleen mieluisa kokonaisuus.

Linjan suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut

 • 6 op jokaisesta kolmesta luonnontieteen oppiaineesta (biologia, fysiikka, kemia)
 • kaikki valtakunnalliset opintojaksot yhdestä luonnontieteen oppiaineesta (bi, fy tai ke)
 • kaikki luonnontiedelinjan omat opintojaksot:
  • LT01 – Luonnontieteellisen työskentelyn perusteet (2 op)
  • LT02 – Luonnontieteellisen kenttätyöskentelyn perusteet (2 op) o ENA05.LT1 + ENA05.LT2 – Kestävä tulevaisuus ja tiede + Scientific English (2+1 op).

Varsinaisten opintojen lomassa tehdään erilaisia retkiä ja opintovierailuja sekä päästään tapaamaan ja kuulemaan vierailijoita omassa koulussa. Korkeakouluyhteistyö tarjoaa linjalaisille arvokkaita lisäeväitä tulevia jatko-opintoja ajatellen. Kansalaisvaikuttamiseen ja globaaleihin kysymyksiin liittyviä projekteja pääsee halutessaan suunnittelemaan ja toteuttamaan koulumme I Care -ohjelmaan sekä ympäristöohjelmiin (Vihreä lippu ja BSAG) osallistumalla.

Koulumme opiskelijat osallistuvat vuosittain useisiin erilaisiin luonnontieteen alan kilpailuihin, joissa pääsee näyttämään ja testaamaan osaamistaan, mutta ennen kaikkea oppimaan uutta ja tutustumaan jopa kansainvälisesti. Osaan kilpailuista liittyy myös erillistä kilpailuvalmennusta, joka tarjoaa loistavan mahdollisuuden laajentaa ja syventää luonnontieteen tietoja ja taitoja entisestään.

Kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa:

 • EOES
 • Science Olympiad
 • Harppi-tiedekilpailu
 • MAOLin Neljän tieteen kisat
 • kansallinen biologiakilpailu
 • kansallinen maantiedekilpailu
 • kansallinen geotieteiden kilpailu