PASCH-Tag 2018 Saksan liittotasavallan suurlähetystössä ja Helsingin Saksalaisella koululla

Munkkiniemen yhteiskoulu on vuodesta 2017 lähtien ollut Deutsches Sprachdiplom -koulu ja samalla osa kansainvälistä PASCH-koulujen verkostoa (Schulenpartner der Zukunft). 4.5.2018 järjestettiin Saksan suurlähetystössä ja Helsingin Saksalaisella koululla opettajien täydennyskoulutus ja oppilaiden aktiviteettipäivä asiaan liittyen. Munkkiniemen yhteiskoulu oli edustettuna sekä opettaja- että oppilasedustuksella.

Opettajien täydennyskoulutuksessa treenattiin DSD-kielidiplomikokeeseen valmistautumista. Oppilaiden osuudessa käytettiin saksaa luovasti mm. näytelmän keinoin. Iltapäivän osuudessa oppilaat pääsivät tutustumaan kasvotusten saksalaisten yritysten edustajien kanssa. Näillä yrityksillä (mm. Bayer, Lidl, Veho) on jatkuvasti tarvetta saksaa osaavalle työvoimalle.

Munkkiniemen yhteiskoulun lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa saksan kielessä kansainvälisesti tunnustettu DSD-diplomi osana kieliopintojaan. Diplomikokeeseen valmistaudutaan erillisellä kurssilla ja hyväksytysti suoritetun diplomin myöntää Saksan liittotasavallan opetusministeriö. DSD I-diplomi sijoittuu taitotasoasteikolle B1 ja DSD II-diplomi asteikolle B2/C1. Jälkimmäinen mahdollistaa suoran pääsyn saksalaisiin korkeakouluihin. Periaatteessa molempien suorittaminen on mahdollista riippumatta lukion saksan oppimäärästä.

Ohessa munkkalaisten tunnelmakuvia koulutuspäivästä.

  

MK