Arkistot

VEB303 Elämän tärkeitä asioita

Harjoitellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä vuorovaikutustaitoja. Opetellaan vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvien aihepiirien sanastoa. Puheen ymmärtäminen ja puhuminen on…

VEB302 Matkalla maailmalla

Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa matkustettaessa, esimerkiksi ostostilanteissa, liikenteessä, tietä ja paikkoja kysyttäessä. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kirjoitetaan pieniä…

VEB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Opiskellaan vuorovaikutukseen liittyvää kieltä erilaisissa arjen tilanteissa. Opitaan muun muassa tervehtimään, esittäytymään ja hyvästelemään. Suullisten harjoitusten lomassa opetellaan kyrilliset kirjaimet.

EAB309k Kertauskurssi

Ylioppilaskokeeseen valmistava kurssi. Käsitellään aikaisempia ylioppilaskokeita sekä muita samaa vaikeustasoa edustavia ajankohtaisia asioita käsitteleviä tekstejä. Kurssilla painotetaan tekstin ja puheen…

EAB308 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit käsittelevät luontoa, erilaisia asuinympäristöjä sekä kestävää elämäntapaa.

EAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän tilannesopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

EAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa tilanteissa. Harjoitellaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisemista jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Pohditaan…

EAB304 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota kulttuurien eroavaisuuksiin espanjankielisissä maissa ja Suomessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.

EAB303 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.