Arkistot

TO3 Tutkielma

Teemaopintohin sisältyvä, kursseja ja oppiainerajoja yhdistelevä opinnäytetyö. Voi sisältää käytännön työtä yrityksessä tai vapaaehtoistoimintaa kolmannen sektorin organisaatiossa.

YH10k Talouselämän kielitaitokurssi

Talouselämän kielitaitokurssi koostuu kahdesta osasta, joista toinen käydään englanniksi (Business English) ja toinen ruotsiksi (Affärssvenska). Kurssilla harjoitellaan liike-elämän keskeistä sanastoa,…

YH09k Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti niille abiturienteille, jotka kirjoittavat keväällä yhteiskuntaopin. Tästä syystä kurssi tarjotaan kolmannessa jaksossa juuri ennen kirjoituksia. Kurssi…

YH07k Sijoittamisen kurssi

Kurssilla tarkastellaan erilaisia sijoittamisen ja vaurastumisen mahdollisuuksia kansantaloudessamme ja lisätään opiskelijoiden valmiuksia seurata erilaisia talouskehitystä mittavia indikaattoreita.

YH06k Yrityksen perustamiskurssi

Kurssilla tarkastellaan yrittämisen merkitystä koko kansantaloudelle ja käydään läpi yrityksen perustamisen vaiheet liikeideasta toiminnan aloittamiseen.

YH05k Taloustiedon jatkokurssi

Kurssilla täydennetään peruskurssin oppisisältöjä, perehdytään ajankohtaiseen materiaaliin opittuja käsitteitä hyödyntäen, harjaannutaan taloustieteelliseen ajatteluun ja logiikkaan sekä suoritetaan opintovierailuja.

YH04 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.