Arkistot

UE07k Kertauskurssi

Kurssilla kerrataan ja syvennetään uskonnon kurssien sisältöjä. Opiskelijaa tuetaan uskonnon yo-kokeeseen valmistautumisessa muun muassa harjoittelemalla hyvän yo-vastauksen laatimista. Suositellaan suoritettavaksi…

UE06 Uskonnot ja media

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin uskontoilmiöihin mediassa. Kurssin teemoja ovat muun muassa uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen…

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla tutustutaan Suomen uskontotilanteeseen, suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sekularisaatioon. Osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssilla tutustutaan kristinuskon merkitykseen ja erityispiirteisiin kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Kurssilla tutustutaan kristinuskon eri suuntauksiin ja käsitellään ajankohtaisia…