Arkistot

SAB212k DSD-diplomi I

Koulukohtainen kurssi valmentaa DSD I-kokeen suorittamiseen. DSD (Deutsches Sprachdiplom) on Saksan liittotasavallan tarjoama kansainvälinen kielitodistusohjelma saksaan vieraana kielenä. Se voi…

SAA12k DSD-diplomi II

Koulukohtainen kurssi valmentaa DSD II-kokeen suorittamiseen. DSD (Deutsches Sprachdiplom) on Saksan liittotasavallan tarjoama kansainvälinen kielitodistusohjelma saksaan vieraana kielenä. Se voi…

SAB310k B3-saksan nivelkurssi B2-kieleen

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksalaisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Kurssilla annetaan B3-saksan opiskelijoille valmiudet siirtyä…

SAB304 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa…

SAB303 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon…

SAB302 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

SAB209k Abiturientin tehokurssi

Kurssilla kerrataan rakenneasioita ryhmän toiveiden mukaan sekä aktivoidaan ja kartutetaan sanavarastoa erilaisten tekstien käsittelyllä. Kurssilla syvennetään entisestään taitoa tulkita ja…