Arkistot

RUB109k Abiturientin tehokurssi

Tehokurssin aikana kerrataan ja vahvistetaan monipuolisesti koko lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän keskeisten rakenteiden hallintaa painottaen erityisesti yo-kirjoituksissa tarvittavia perustietoja ja…

RUB107 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin aikana käsitellään eri tekstilajien fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä tekstejä. Aihepiireissä syvennytään…

RUB106 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää…

RUB105 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia ruotsinkielisessä ympäristössä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen tai muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

RUB104 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa.

RUB103 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Teemoina ovat suomenruotsalaisuus ja pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt.

RUB102 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan erilaisia strategioita vuorovaikutustilanteissa sekä taitoa toimia aktiivisena keskustelijana että toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Aihepiireinä ovat hyvä elämä, hyvinvointi ja…

RUB101 Minun ruotsini

Kurssi on niveltävä ja kertaava. Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja pohditaan omia kielenopiskelutaitoja ja tavoitteita. Kurssilla…