Arkistot

OP04k Tutor-kurssi

Kurssi on tarkoitettu lähinnä lukion 2. vuosiasteen opiskelijoille. Käytännönläheinen kurssi painottuu lukioon hakeutuvien peruskoulun päättöluokkalaisten ja lukion 1. vuosiasteen opiskelijoiden…

OP03k Tukioppilaskurssi

Kurssin suorittaneet toimivat lähinnä peruskoulun 7.-luokkalaisten tukena ja apuna uuteen kouluun tutustuttaessa. Tukioppilaat osallistuvat tarpeen mukaan 7. luokan vanhempainiltaan tai…

OP01 Minä opiskelijana

Kurssi jakaantuu lukion kahdelle ensimmäiselle lukiovuodelle. Kurssilla tutustutaan lukion aloittamiseen ja lukio-opintoihin liittyviin asioihin sekä vahvistetaan opiskelu ja TVT-taitoja. Kurssin…