Arkistot

KU08k Rooman historiaa ja taidehistoriaa

Kurssilla tehdään kuuden päivän opintomatka Roomaan tutustuen Rooman taidehistoriaan ja arkkitehtuuriin. Matkakustannuksista vastaa opiskelija itse. Kurssin järjestämisestä päätetään lukuvuosikohtaisesti.

KU07k Suomen taidehistoria

Yleiskuva Suomen kuvataiteen kehityksestä 1700-luvulta nykypäivään. Tutustutaan Ateneumin peruskokoelmiin ja johonkin toiseen ajankohtaiseen näyttelyyn.

KU06k Kuvataiteen projektityöpaja

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa kuvataiteen osa-alueella projektimuotoisen työskentelyn kautta. Opiskelija valitsee ja suunnittelee yhden laajemman oman projektin tai keskittyy useampaan…

KU05k Maalauksen työpaja

Kurssilla harjoitellaan erilaisia akryylimaalauksen tekniikoita ja toteutetaan omasta aiheesta yksi suuri tai sarja pienempiä akryylimaalauksia. Kurssilla pidetään työpäiväkirjaa oman työn…

KU04 Taiteen monet maailmat

Kurssilla käydään läpi kuvataiteen historian pääpiirteet eri aikoina ja eri kulttuureissa. Kurssilla taidekuvat ja niiden kuvallinen ja sanallinen tulkinta toimivat…

KU03 Osallisena mediassa

Kurssilla perehdytään kuvan käyttöön mediassa syventäen kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Aiheina mm. kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri,…

KU01 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla käydään läpi kuvataiteen perusasioita ja käsitteistöä kuten sommittelua ja väriä. Kokeillaan eri tekniikoita esim. piirtämistä, maalaamista ja digitaalista kuvankäyttöä.…