Arkistot

UI06 Uskonnot ja media

Kurssilla tutustutaan islamiin länsimaisessa mediassa ja islamilaisessa mediassa ajankohtaisten uskontoilmiöiden kautta. Kurssilla tarkastellaan mediaa kriittisesti uskonnon- ja sananvapauden edistäjänä tai…

UI04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla tutustutaan Suomen uskontotilanteeseen, suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sekularisaatioon, sekä sen vaikutuksiin yhteiskunnan eri tahoilla. Kurssilla käsitellään myös yhdenvertaisuuteen ja syrjintään…

UI02 Maailmanlaajuinen islam

Kurssilla tutustutaan islamin merkitykseen ja erityispiirteisiin kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Kurssilla tutustutaan islamin eri suuntauksiin ja monimuotoisuuteen. Kurssilla…