Arkistot

FI03 Yhteiskuntafilosofia

Kurssi soveltuu erityisesti yhteiskunta- ja taloustieteen -linjan opiskelijoille ja kaikille niille, joita kiinnostaa politiikka, talouselämä, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. -yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten…

FI02 Etiikka

-moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus- ja velvollisuusetiikan perusteet -moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero…