Mihin kansainvälisyyttä tarvitaan -aamunavaus 3.5.2018

Kielten aineryhmä järjesti 3.5.2018 lyhyen Mihin kansainvälisyyttä tarvitaan -aamunavauksen koulun juhlasalissa. Tilaisuuden juontajina toimivat Liisa Timonen, IIB ja Ilkka Törrönen, IIA. Aluksi kuultiin YK:n palveluksessa työskentelevän Munkan vuoden 2006 alumnin, Cecilia Pellosniemen videoterveiset New Yorkista. Cecilian kommenteissa omaan työuraan liittyen kävi ilmi jo koulussa hankitun kielitaidon ja yhteisen vaikuttamisen merkitys.

Tämän jälkeen haastateltiin paikan päälle saatua vierasta, maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Juuso Hyväristä, joka on Munkan alumni vuosimallia 2010. Juuson haastatteluvastauksissa tuli mm. esille, että hänen mielestään kieliä kannattaa opiskella, myös vaikka oppiminen tuntuisi joskus haastavalta. Kansainvälinen toiminta on totta kai muutakin kuin vieraiden kielien osaamista, mutta toimiva kielitaito toimii hyvänä työkaluna oman maailmankuvan kasvattamisessa. Juuso rohkaisi myös tarttumaan jo kouluaikana haasteisiin (yo-kirjoitukset, kielidiplomi), joista saattaa myöhemmin olla suurta lisäarvoa.

 

 

 

 

 

VSa & MK