Luova tuho ja talouskasvu

Yhteiskunta- ja talouslinjan delegaatio vieraili maanantaina 21. tammikuuta Kulosaaren yhteiskoulussa kuulemassa eturivin taloustieteilijän ajatuksia. Tohtori Mika Maliranta oli kutsuttu paikalle linjajohtaja Ville Kohvakan toimesta. Munkka ja Kulosaari ovat jo vuosia tehneet hedelmällistä yhteistyötä monipuolisen vierailijatarjonnan kehittämiseksi lukiolaisille. Molemmat koulut kuuluvat Bridge-verkostoon, johon kuuluvissa kouluissa on yhteiskunta- ja talouslinja.

Seuraavassa 2. vuosiasteen opiskelijan, Eeli Aakon (2C) tiivistelmä luennosta:

Professori Malirannan mukaan luova tuho on keskeinen osa uuden talouskasvun luomisessa, jossa keskeistä on työn tehokkuus. Jos valtio tukee kannattamattomia yrityksiä suojellakseen työpaikkoja tai kestämättömiä teollisuudenaloja, se tukee tehottomia työtapoja ja hidastaa innovaatioita. Luova tuho avaa tilaa markkinoilta uusille yrityksille, jotka voivat mahdollisesti tarjota vastaavia tuotteita ja palveluita tehokkaammin kuin vanhat, kaavoihinsa kangistuneet yritykset.

Vaikka luova tuho liitetään usein laissez-faire talouspolitiikkaan ja uusliberaaliin markkinatalouteen, se toimii Malirannan mukaan parhaiten nimenomaan Pohjoismaiden kaltaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa, jossa valtion ja yritysten roolien jako on selvä. Sosiaaliturvaverkko mahdollistaa riskien ottamisen sekä yrityksille että niiden työntekijöille ja siten edistää luovaa tuhoa ja talouskasvua.

  

 

PS & SM