Lucia genom åren – Lucioita vuosien varrelta

På grund av att Lucia i år inte kan ordnas, blickar vi istället tillbaka på tidigare års Luciafiranden. Under de senaste fem åren har Lucia tillsammans med sina tärnor och musikanter spritt ljus i mörkret. I år fick vi enbart höra Lucia via centralradion.

Lucia-kulkueen peruuntuessa tältä vuodelta, voidaan katse siirtää hyvin viime vuosien Lucia-kuoroihin. Viimeisen viiden vuoden aikana alla olevat laulajat ja soittaja ovat tuoneet valoa pimeyteen. Tänä vuonna Lucia-aamunavaus kuultiin keskusradion kautta.

2015

2016

2017

2018

2019

KN & JL